تاثیر نوسانات ارز بر بیمه باربری

یکی از کارشناسان صنعت بیمه گفت: با نوسانات نرخ ارز بیمه نامه‌های مسافرتی و باربری نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
ژیلا رضوی کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در صنعت بیمه اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز نه بصورت جهشی و ناگهانی بلکه به مرور می‌تواند بر صنعت بیمه اثر بگذارد.

وی با بیان اینکه ضعف فرهنگی موجود در صنعت بیمه ابن بخش را با کوچیکترین نوسان متاثر می کند، افزود: اولین تاثیرجدی و مستقیم تاثیر ارز بر صنعت بیمه ایجاد ناهماهنگی در مدیریت هزینه‌های خانوار است.

این کارشناس بیمه در پایان گفت: بسیاری از بیمه نامه‌ها همچون بیمه نامه‌های مسافرتی و  باربری بصورت مستقیم با ارز گره خورده است. حق بیمه و خسارت‌هایی که شرکت بیمه  پرداخت می کند متناسب با  قیمت ارز است بنابراین نوسان آن می‌تواند تاثیرات خود را برصنعت بیمه باربری برجای بگذارد.

بیمه باربری یکی از مهم ترین فاکتورهای حمل و جابجایی بار به شهرستان ها و یا اسباب کشی در تهران است.